Trang lưu trữ tài liệu quản lý vận hành doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tạp chí nhân sự Talent.vn

Combo 6 cuốn tạp chí tuyển dụng

Mẫu email làm việc với ứng viên, Bộ câu hỏi phỏng vấn dành cho vị trí quản lý,Cẩm nang xây dựng thương hiệu tuyển dụng chuyên nghiệp,..

6 mẫu tờ trình đề xuất dành cho nội bộ doanh nghiệp

6 mẫu tờ trình đề xuất giúp chuẩn hóa thủ tục doanh nghiệp

Toàn tập xây dựng Văn hóa doanh nghiệp: Lý thuyết & Case study

Mọi điều bạn cần tìm hiểu để bắt đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngay hôm nay.

12 form đánh giá nhân viên cho nhà quản lý

12 biểu mẫu chuẩn hóa quy trình đánh giá năng lực nhân viên

Ebook 01: Tuyển dụng bắt cặp với công nghệ

Công nghệ đang thay đổi hoạt động tuyển dụng như thế nào? Làm thế nào để cộng hưởng tốt nhất sức mạnh công nghệ trong tuyển dụng? Tìm hiểu ngay.

Ebook 02: Đánh mất ứng viên trong 05 ngày

05 sai lầm trong giao tiếp với ứng viên khiến nhà tuyển dụng đánh mất tài năng. Liệu bạn có đang mắc phải?

EBOOK 03: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO VỊ TRÍ QUẢN LÝ

Bộ câu hỏi giúp bạn đánh giá chính xác nhất năng lực cho vị trí đầu não doanh nghiệp.

EBOOK 04: BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BỘ PHẬN SALES & ACCOUNT

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực ứng viên 4 vị trí: Sales Executive, Business Development Executive, Telesales Executive và Account Executive. Bạn đã đủ khách quan?

Ebook 05: Chiến lược tuyển dụng trong kỷ nguyên 4.0

5 chiến lược tuyển dụng giúp doanh nghiệp thu hút tài năng đột phá trong kỷ nguyên 4.0

EBOOK 06: CÔNG THỨC TUYỂN DỤNG 4.0 VÀ CÔNG NGHỆ E-HIRING

Mối quan hệ giữa ứng viên và nhà tuyển dụng đã thay đổi. Việc bắt kịp với công thức tuyển dụng của kỉ nguyên 4.0 sẽ giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh mới bền vững.

Bộ template email dành cho nhà tuyển dụng

08 mẫu email mà mọi nhà tuyển dụng đều cần đến. Tải về ngay.

Template quản lý dữ liệu ứng viên

Mẫu quản lý dữ liệu ứng viên khoa học và dễ dàng sử dụng. Tải về ngay.

Enterprise Magazine 4.0

Bộ phương pháp quản lý công việc và dự án dành cho doanh nghiệp 4.0

Ứng dụng những mô hình quản lý công việc và dự án chuyên nghiệp trên thế giới như Waterfall, Agile, Kanban,... để xử lý các vấn đề của doanh nghiệp

Cẩm nang xử lý 9 vấn đề cốt yếu trong quản lý công việc và dự án

Giải pháp dành cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp để ứng phó với những vấn đề mang tính cốt yếu và chiến lược trong công tác quản lý

4 chiến lược đón đầu Cách mạng 4.0 cho doanh nghiệp Việt

Tìm hiểu những thách thức và cơ hội dành cho doanh nghiệp Việt khi cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tới gần

Giải pháp thay thế Excel và Email trong quản lý công việc

Tìm hiểu giải pháp tối ưu thay thế cho Excel và Email trong quản lý công việc

Cẩm nang Agile Marketing dành cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

93% những marketers áp dụng Agile Marketing nói rằng phương pháp này đẩy nhanh tốc độ và tính minh bạch trong team. Tìm hiểu về phương pháp này.