xay-dung-thuong-hieu-tuyen-dung-chuyen-nghiep

RECRUITMENT INSIDER 04

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực ứng viên 4 vị trí: Sales Executive, Business Development Executive, Telesales Executive và Account Executive

Recruitment Insider

The best magazine for Employer

Chào bạn,

Recruitment Insider là cuốn tạp chí online đầu tiên về tuyển dụng tại Việt Nam. Qua tạp chí này, tôi muốn kết nối toàn bộ cộng đồng những người đã, đang và sẽ gắn bó với nghiệp “tìm người và trồng người” tại các doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm tinh túy từ những thế hệ đi trước và cập nhật những xu hướng mới nhất trên thế giới về tuyển dụng và công nghệ. Tôi tin rằng mình sẽ đem lại làn gió mới mẻ nhưng thiết thực tới cộng đồng tuyển dụng trên Việt Nam, và xa hơn là cả Đông Nam Á.

Bạn có thể xem thêm các tài liệu cực kỳ hữu ích và miễn phí tại https://offers.base.vn/