xay-dung-thuong-hieu-tuyen-dung-chuyen-nghiep

Khi một đội ngũ tuyển dụng tái sử dụng nguồn ứng viên và tuyển dụng dựa trên dữ liệu một cách có chiến lược, họ đã:

- Tăng hiệu quả tuyển dụng lên đến 200%

- Giảm chi phí tuyển dụng trên mỗi ứng viên chỉ còn 33% so với trước khi áp dụng.

Download Miễn phí ngay tại đây

Về Recruitment Insider

Tạp chí chuyên sâu của Cộng đồng HR 4.0 dành cho nhà tuyển dụng

Chào bạn,

Cộng đồng HR 4.0 được thành lập, kết nối những người cùng chia sẻ niềm tin rằng con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Recruitment Insider là một trong những nội dung do đội ngũ của Cộng đồng xây dựng, và là tạp chí chuyên sâu đầu tiên về tuyển dụng tại Việt Nam. 

Tại đây, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tư vấn tại các doanh nghiệp và cập nhật xu hướng tuyển dụng tân tiến trên thế giới; qua đó mong muốn hoạt động quản trị nhân sự trong doanh nghiệp ngày một hoàn thiện, ngay từ những khâu đầu tiên.