xay-dung-thuong-hieu-tuyen-dung-chuyen-nghiep

MẪU TỜ TRÌNH
XIN KINH PHÍ 

Tờ trình xin kinh phí là một văn bản hành chính quen thuộc trong các doanh nghiệp. Mỗi nhân viên đều cần sử dụng nó thường xuyên với các mục đích khác nhau như đề xuất mua trang thiết bị chung, văn phòng phẩm cá nhân hoặc các thiết bị cần thiết để tổ chức sự kiện.
Tải ngay mẫu tờ trình xin kinh phí chuẩn tại đây.

Về Base Resources

Một doanh nghiệp duy trì và phát triển một phần lớn dựa trên những quyết định mang tính chiến lược đúng đắn. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu nghiệp vụ và tư vấn tại các doanh nghiệp, chúng tôi đem đến tới cho các lãnh đạo-quản lý doanh nghiệp chuyên trang Base Resources, tập trung vào cung cấp các xu hướng quan trọng, những kiến thức giá trị, những kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị và và vận hành để xây dựng chiến lược hiệu quả. Mong muốn của chúng tôi là đem lại một thư-viện-quản-trị hàng đầu Việt Nam, là địa chỉ đáng tin cậy để những người làm doanh nghiệp tại Việt Nam học hỏi những tư duy quản trị thông minh, thức thời và bài bản.