xay-dung-thuong-hieu-tuyen-dung-chuyen-nghiep

KHẢO SÁT ĐỘC QUYỀN

 Ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 thứ 4 đến doanh nghiệp Việt Nam - tổng hợp phản hồi của hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực

Base Resources

Chuyên trang chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tài liệu quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Ở vai trò một đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ giải pháp công nghệ cho kinh doanh liên tục, Base.vn rất mong muốn được thấu hiểu và lắng nghe sâu sát hơn nhu cầu để có thể đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp. Khảo sát đồng thời sẽ giúp chủ doanh nghiệp có cơ hội nhìn lại bức tranh toàn cảnh và đưa ra định hướng tốt hơn trong giai đoạn sắp tới.